Wat betekent De Bron voor u, voor jou?

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”.

Dat zijn veel gegeven antwoorden op deze vraag. Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn. Hoe morgen eruit zal zien weet niemand momenteel. Maar laten we er samen voor zorgen dat De Bron er in ieder geval deel vanuit maakt.

'Samen op afstand'Dankzij uw en jouw bijdrage in 2020:


  • konden we mensen pastoraal ondersteunen
  • hielden we het warm en konden we onze energiekosten betalen
  • konden de kinderen genieten van een fijne dag samen
  • konden we de kerkdiensten via internet voor veel mensen toegankelijk maken.

Het accent van de uitgaven lag dit jaar door de coronacrisis duidelijk anders dan vorige jaren. Niet uitgebreid met veel mensen samen koffiedrinken of eten, geen open kerk maar met een kleine groep in de kerk samenkomen en samen via internet verbonden zijn met de dienst en met elkaar. Dat maakt de kracht van De Bron zichtbaar: ondanks corona blijft er verbinding met elkaar. Daar gaan we in 2021 ook weer voor!


'De Bron, onze Kracht, ook als het moeilijk is'


Als we al onze bestaande activiteiten ook dit jaar willen blijven doen en de kosten daarvan op een rijtje zetten, komen we op basis van de bijdrage in 2020 op een tekort van ongeveer € 42.500,00.


Dit komt enerzijds doordat we jaarlijks het ledenaantal zien teruglopen en anderzijds doordat de vooruitzichten voor verhuur in 2021 nog onzeker zijn. Als corona definitief tot het verleden behoort kan De Bron weer meer verhuurd worden en hopen we het gat met uw en jullie hulp te kunnen dichten.


Daarom doen we – opnieuw - een oproep aan u, aan jullie allen om ruimhartig bij te dragen! We hopen dat ieder gemeentelid eenzelfde toezegging doet als verleden jaar en - als het mogelijk is - de toezegging nog iets verhoogt. Zo geven we samen aan De Bron van morgen.


Voor meer informatie kunt u de External link opens in new tab or windowbegroting voor 2021 bekijken.


Voor uw wijkgemeente

Uw wijkgemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Dit is een samenwerkingsverband van 10 wijkgemeenten en een stadskerk. Elke wijkgemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Daarnaast draagt elke wijk een deel van de centrale kosten (zoals kerkblad, Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen wijkgemeente!


Belastingvoordeel

Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel heeft u als u een schenkings-overeenkomst aangaat. Meer informatie vindt u op External link opens in new tab or windowde website van de Protestantse Gemeente Amersfoort.

 

Richtlijn

Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen, maar hoeveel? In 2020 was binnen de PGA de gemiddelde bijdrage van alle bijdragende gemeenteleden €36,50 per maand per huishouden. U kunt onderstaande richtlijn gebruiken.

Bij een netto inkomen van:


  • 1.600,- p/mnd. > 8,- tot 16,- bijdrage p/mnd.
  • 2.000,- p/mnd. > 15,- tot 30,- bijdrage p/mnd.
  • 3.000,- p/mnd. > 25,- tot 75,- bijdrage p/mnd.
  • 4.000,- p/mnd. > 60,- tot 120,- bijdrage p/mnd.
  • 5.000,- p/mnd. > 100,- tot 200,- bijdrage p/mnd of meer.

 

De PGA heeft een stadsdominee aangesteld om de kerk present te stellen in de stad, voor iedereen. Wilt u het project stadsdominee steunen dan kan dat door middel van een aparte gift op rekening nummer NL 88 INGB 0009 2253 67 ten name van Stadsdominee PGA.


Meer informatie

Bij vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Joa Merkens, telefoonnummer 033-4620446.